Molekulová fyzika a termika

  český jazyk anglický jazyk
  návod k měření protokol pro studenty vyplněný protokol návod k měření protokol pro studenty vyplněný protokol
2.1 Povrchové napětí návod protokol   návod protokol  
2.2 Hydrostatický tlak návod protokol   návod protokol  
2.3 Archimedův zákon návod protokol   návod protokol  
2.4 Pascalův zákon návod protokol   návod protokol  
2.5 Atmosférický tlak            
2.6 Základy meteorologie            
2.7 Přetlak a podtlak            
2.8 Měrná tepelná kapacita            
2.9 Teplota, relaxační doba            
2.10 Izotermický děj návod protokol   návod protokol  
2.11 Izochorický děj            
2.12 Izobarický děj            

Aktivity


Aktuálně

Připravované přednášky 19.10.2014

V sekci "Přednášky" jsme zveřejnili seznam připravovaných přednášek na podzim 2014.


Fotografie z přednášek 14.5.2014

V sekci fotogalerie byly zveřejněny fotografie z přednášek.