Mechanika

   český jazyk   anglický jazyk
  návod k měření protokol pro studenty vyplněný protokol návod k měření protokol pro studenty vyplněný protokol
2.1 Povrchové napětí            
2.2 Hydrostatický tlak            
2.3 Archimedův zákon            
2.4 Pascalův zákon            
2.5 Atmosférický tlak            
2.6 Základy meteorologie            
2.7 Přetlak a podtlak            
2.8 Měrná tepelná kapacita            
2.9 Teplota, relaxační doba            
2.10 Izotermický děj            
2.11 Izochorický děj            
2.12 Izobarický děj            

Aktivity


Aktuálně

Připravované přednášky 19.10.2014

V sekci "Přednášky" jsme zveřejnili seznam připravovaných přednášek na podzim 2014.


Fotografie z přednášek 14.5.2014

V sekci fotogalerie byly zveřejněny fotografie z přednášek.