O projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název projektu: Podpora vzdělávání fyziky a astronomie

Zkrácený název projektu: Fyzika a astronomie

Název projektu anglicky: Support training of physics and astromony

Datum zahájení projektu: 01.08.2013

Datum ukončení projektu: 31.12.2014

Doba trvání projektu v měsících: 17

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 027 347,08 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je podpora technického vzdělávání, především fyziky, na základních a středních školách
zaměřených na všeobecné vzdělávání.
Dílčí cíle jsou následující.
1. Příprava a vytvoření pracovních listů do předmětu fyzika v anglickém jazyce a jejich ověření ve výuce
2. Příprava a překlad vzdělávacích materiálů Evropské vesmírné agentury do českého jazyka a jejich ověření ve výuce
3. Popularizace výuky fyziky a astronomie na středních školách prostřednictvím přednášek
4. Uspořádání odborné jednodenní konference


Aktivity


Aktuálně

Připravované přednášky 19.10.2014

V sekci "Přednášky" jsme zveřejnili seznam připravovaných přednášek na podzim 2014.


Fotografie z přednášek 14.5.2014

V sekci fotogalerie byly zveřejněny fotografie z přednášek.